Al Wataniya honey

Black Forest Honey
250gm 3.350 OMR
Blossom Honey
250gm 3.350 OMR
Mountain Blossom Honey
250gm 3.890 OMR
Mountain Blossom Honey With Combo
250gm 3.990 OMR
Pine Honey
250gm 2.650 OMR
Acacia Honey
250gm 3.250 OMR