Fruits

Watermelon
3kg 3.000 OMR
Out Of Stock
Pear
1kg 1.790 OMR
Melon
1pcs 1.200 OMR
Orange
1kg 0.890 OMR
Banana
1kg 0.860 OMR
Pineapple
1pcs 1.500 OMR
Kiwi New Zealand
1kg 2.750 OMR
Black Grapes
500gm 0.800 OMR
Green Grapes
500gm 1.790 OMR
Lemon 500g
500gm 0.890 OMR
Guajava Thailand
1pack 4.200 OMR
Conference Pears Ready To Eat Nolla
1pack 2.590 OMR
Out Of Stock
Mangosteen
1pack 2.890 OMR
Italian Red Plum
1kg 1.500 OMR
Egyptian Guava
1kg 1.290 OMR
Mandarin
1kg 0.790 OMR
Dragon Fruit
1kg 3.400 OMR

Vegetables

Tomato
1kg 0.750 OMR
Cauliflower (pack)
1pack 0.950 OMR
Carrot
1kg 1.600 OMR
Cucumber
1kg 0.550 OMR
Eggplant
1kg 0.790 OMR
Koosa
1kg 1.090 OMR
Onion
1Bag 2.600 OMR
Out Of Stock
Potato
1Bag 1.600 OMR
Curry Leaves
300gm 0.500 OMR
Mint Leaves 1Pcs
1pcs 0.150 OMR
Local Parsley
1pcs 0.150 OMR
Local Spinach
1pcs 0.250 OMR
Local Coriander
1pcs 0.120 OMR
Green Chillies
500gm 0.900 OMR
White Mushroom (Pack)
1pack 0.800 OMR
Ginger
500gm 0.800 OMR
Garlic 1 Pack
1pack 1.400 OMR
Holland Beef Tomato
1kg 3.250 OMR
Holland Roma Tomato
1kg 2.690 OMR
Holland Cherry Tomato
1pack 2.400 OMR
Green Capsicum
1kg 1.300 OMR
Red Capsicum
1kg 2.000 OMR
Iceberg Lettuce
1pcs 1.450 OMR
White Onion
1kg 1.100 OMR
Okra
1kg 1.990 OMR
corn
1pack 0.990 OMR
Capsicum Mix
1pack 1.690 OMR
Spring Onion
1pack 0.650 OMR
Basil
1pack 1.700 OMR