A'Saffa

Chicken Breast-Chilled
500gm 1.950 OMR
Chicken Drumstick-Chilled
500gm 1.500 OMR
Mixed Cut Chicken-Chilled
1000gm 1.850 OMR
Chicken Thighs-Chilled
1000gm 2.250 OMR
Boneless / Skinless Chicken Breast-Chilled
1000gm 3.400 OMR
Fresh Chiken-Chilled
1100X2gm 3.400 OMR
Fresh Chiken-Chilled1kg
1000gm 1.720 OMR
Chicken Thighs
500gm 1.890 OMR

Beef

Beef Mince New Zealand
500gm 2.290 OMR
Indian Beef Mince
1pack 1.700 OMR
New Zealand Beef Mince
1pack 2.050 OMR
Indian Beef Boneless
1pcs 0.890 OMR

Chilled

Norwegian Salmon Fillet
325gm 2.990 OMR
King Fish Steak
1pack 3.000 OMR
King Salmon
1pcs 2.900 OMR

Fruits

Watermelon
3kg 3.000 OMR
Pear
1kg 1.790 OMR
Melon
1pcs 1.200 OMR
Orange
1kg 0.890 OMR
Banana
1kg 0.850 OMR
Pineapple
1pcs 1.500 OMR
Kiwi New Zealand
1kg 2.750 OMR
Apple
1kg 1.050 OMR
Black Grapes
500gm 0.800 OMR
Green Grapes
500gm 1.790 OMR
Lemon 500g
500gm 0.890 OMR
Peaches USA
1kg 2.700 OMR
Rockit Apple
5pcs 2.900 OMR
Guajava Thailand
1pack 4.200 OMR
Conference Pears Ready To Eat Nolla
1pack 2.590 OMR
Strawberry 1 Pack
1pack 2.000 OMR
Mangosteen
1pack 2.890 OMR
Italian Red Plum
1kg 1.500 OMR
Italian Gold Kiwi
1kg 1.890 OMR
Indian Custard Apple
1kg 3.390 OMR
Madagascar Lychee
1kg 2.990 OMR
Indian Chico
1kg 1.690 OMR
Egyptian Guava
1kg 1.290 OMR
Mandarin
1kg 0.790 OMR
Driscoll Strawberry packet
1pack 3.590 OMR
Australian Apricot
1kg 3.200 OMR
Bare
1kg 0.950 OMR

Mutton

Pakistani Mutton Mince
300gm 1.900 OMR
Indian Mutton Cuts
800gm 3.500 OMR
Pakistani Goat Meat Mince
1pack 2.000 OMR

Vegetables

Tomato
1kg 0.750 OMR
Cauliflower (pack)
1pack 0.950 OMR
Carrot
1kg 1.600 OMR
Cucumber
1kg 0.550 OMR
Eggplant
1kg 0.790 OMR
Koosa
1kg 1.090 OMR
Onion
1Bag 3.900 OMR
Potato
1Bag 1.200 OMR
Curry Leaves
300gm 0.500 OMR
Mint Leaves 1Pcs
1pcs 0.150 OMR
Local Parsley
1pcs 0.150 OMR
Local Spinach
1pcs 0.250 OMR
Local Coriander
1pcs 0.120 OMR
Green Chillies
500gm 0.900 OMR
White Mushroom (Pack)
1pack 0.800 OMR
Ginger
500gm 0.500 OMR
Garlic 1 Pack
1pack 1.400 OMR
Holland Beef Tomato
1kg 3.250 OMR
Holland Roma Tomato
1kg 2.690 OMR
Holland Cherry Tomato
1pack 0.990 OMR
Fresh Dill
1pack 0.250 OMR
Green Capsicum
1kg 1.300 OMR
Red Capsicum
1kg 2.000 OMR
Iceberg Lettuce
1pcs 1.450 OMR
White Onion
1kg 0.800 OMR
Okra
1kg 1.350 OMR
Foggia Baby Spinach
1pack 1.500 OMR
Foggia Red Chard
1pack 1.500 OMR
Foggia Rocket
1pack 1.500 OMR
Sweet Corn Omani
1Bag 1.300 OMR
Beetroot Cooked UK
1pack 0.990 OMR
Capsicum Mix
1pack 1.690 OMR